W okolicy

REGULAMIN

AKTUALNOŚCI

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Boże Narodzenie to czas spokoju, wyciszenia, rozmów z bliskimi. Nauczmy dzielić się chlebem, miłością i życzliwością z wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi wśród których żyjemy. Wszystkim naszym klientom, znajomym, przyjaciołom życzymy radosnych świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku.                                 

Zima to czy wiosna?

Kilka dni temu spadł śnieg, szybko znikł i naszym oczom ukazał się taki oto widok:  

Czas na borowiki !!!!

Lubicie borowiki ? My je wprost uwielbiamy zwłaszcza, że nie musimy ich daleko szukać bowiem co roku pojawiają się w tych samych miejscach. Zapraszamy na grzybobranie i korzystanie z noclegów w ośrodku, a do restauracji "Posterunek 77" na pyszną borowikową z kluseczkami pietruszkowymi i gęstą śmietaną.  

Regulamin Ośrodka Stacja Nieborów

Camping świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i przyjmuje gości w godz. 800  do 22 00.

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 1600, kończy w dniu wyjazdu o godz. 10 00.
 2. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości (np. dowód osobisty) i przedstawić go personelowi Ośrodka celem zameldowania.
 3. Do przebywania na terenie  Ośrodka upoważnione są osoby, które są zameldowane i uregulowały opłatę zgodnie z cennikiem.
 4. Wykonanie usługi polega na przekazaniu jednego kompletu kluczy do czystego domku gotowego do użytkowania oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.
 5. Wynajmujący zobowiązuje się do założenia czystej pościeli na kołdry i poduszki przed rozpoczęciem ich użytkowania, korzystania tylko i wyłącznie z pościeli i łóżek wynajmowanych oraz zdjęcia pościeli z kołder i poduszek używanych przed opuszczeniem domku.
 6. Oddanie domku przez wynajmującego w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie tego faktu personelowi Ośrodka, który w obecności użytkownika sprawdzi stan techniczny i wyposażenie wszystkich pomieszczeń oraz dokona odbioru kluczy.
 7. Wynajmujący nie może udostępnić domku lub pokoju innym osobom, które nie są zameldowane w Ośrodku.
 8. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych na 7 dni przed przyjazdem.
 9. Pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 10 00 ostatniego dnia pobytu powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 10. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 11. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, pełną odpowiedzialność materialną ponoszą goście Ośrodka.
 12. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Ośrodka, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.
 13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domkach lub przedmioty wartościowe i środki pieniężne.
 14. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez sam Ośrodek imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.
 15. Osoby zakłócające spokój lub nieprzestrzegające regulaminu, a także korzystającez powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem, mogą być obciążone finansowo przez właściciela ośrodka i usunięte z ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 16. W obiekcie zabronione jest zakłócanie spokoju przez wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa Ośrodka (także w trakcie ciszy nocnej) lub takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.
 17. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub które zachowują się agresywnie i w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 18. Zezwolenie na pobyt zwierząt w Ośrodku możliwe jest po zgłoszeniu tego faktu pracownikom Ośrodka. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień oraz sprzątania nieczystości, ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
 19. Parking Ośrodka jest bezpłatny i niestrzeżony. Dopuszcza się parkowanie przy domku lub namiocie.
 20. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów za zaistniałe sytuacje na terenie całego Ośrodka, w tym na placu zabaw.
 21. Istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowej osoby w domku lub pokoju po zgłoszeniu tego faktu podczas rezerwacji lub po przybyciu na miejsce personelowi Ośrodka, jednakże rezerwujący ponosi dodatkową opłatę wg. cennika.
 22. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. pogodowych, przerw w dostawie prądu, wody, internetu.
 23. W przypadku chęci opuszczenia Ośrodka po godz. 22.00 i przed godz. 7.00 należy zgłosić ten fakt personelowi Ośrodka.
 24. Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, grilli elektrycznych itp. W przypadku niezastosowania się do powyższego może mieć zastosowanie pkt. 15 niniejszego regulaminu.
 25. Zabrania się rozpalania grilla i ogniska poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów, petard itp. W przypadku niezastosowania się do powyższego mogą mieć zastosowanie przepisy pkt. 15 niniejszego regulaminu.
 26. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Ośrodka.
 27. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 28. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz umieszczenie w domkach. Goście ośrodka mogą zapoznać się z regulaminem przy czynnościach rezerwacyjnych bądź meldunkowych.
 29. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właściciela Ośrodka i obowiązuje od dnia 01.05.2014 r.
 30. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.